Home

U bent hier: Home › Persbericht opvolging

Persbericht opvolging

De gemeente geeft nu jaarlijks ongeveer € 650.000 uit aan buitensport, in de vorm van subsidies, kosten voor aanleg en onderhoud van de accommodaties én de kosten voor de ambtenaren die daarmee bezig zijn. In de voorstellen van de gemeente staat dat in 2019 de gemeente, behalve € 67.000 aan jeugdsportsubisidie geen geld meer uitgeeft aan buitensport.

Dat is iets heel anders als de afgesproken € 250.000 waarvoor de negen verenigingen hun handtekening hadden gezet in de startnotitie. "Iedereen snapt dat gemeenten moeten bezuinigen en dat ook de buitensport daarin haar steentje moet bijdragen. We zijn akkoord gegaan met een kwart miljoen per jaar, omdat we met slimmer samenwerken, meer inzet van onze vrijwilligers en contributieverhoging denken dit te kunnen realiseren. Maar daar bovenop nog eens zo'n € 400.000 extra bezuinigingen, wat overeenkomt met ongeveer € 100 per lid per jaar, betekent het einde van onze verenigingen.", aldus Kees Swaanen, voorzitter van CVBO. "Bovendien betekent het huidige voorstel van de gemeente geen win-win situatie, zoals nadrukkelijk vermeld in haar startnotitie. De win valt nu maar aan één kant en dat is bij de gemeente."

De gemeente zou de sportcomplexen in een acceptabele staat overdragen aan de verenigingen en zou de benodigde reserveringen die zij over de afgelopen jaren heeft gedaan overdragen aan de verenigingen. Op die manier kunnen de verenigingen het groot onderhoud en de vervangingen ook verantwoord doen.  Deze 'bruidsschat' lijkt echter veel lager uit te vallen dan wat nodig is, waardoor de verenigingen financieel in de knel dreigen te komen, ondanks het feit dat de verenigingen hiervoor wel jarenlang de huurtarieven hebben betaald. Precies weten de verenigingen niet hoe het zit, want ze hebben niet de beschikking gekregen over de exacte cijfers.

De huidige voorgestelde bezuiniging brengt de buitensport van Oirschot in gevaar. Alle betrokken verenigingen achten met dit voorstel een haalbare exploitatie niet mogelijk. Daarmee wordt het belang om te sporten van zo’n 4500 sporters in de Oirschotse gemeenschap geraakt. Eigenlijk treft het ieder gezin in onze gemeente, omdat iedereen wel familieleden en/of vrienden heeft voor wie het sporten in een vereniging een belangrijke invulling is van vrije tijd en bevordering van gezondheid. 

Teleurgesteld in de gemeenteraad
De verenigingsbestuurders zijn ernstig teleurgesteld in de gemeenteraad. Toen we eind mei het voorstel ontvingen van wethouder Evers konden we niet geloven dat de gemeenteraad onze verenigingen zo in de steek zou laten. Daarop hebben we hen uitgenodigd voor overleg een kleine week later. Tijdens dat overleg - waar alle fracties gelukkig waren vertegenwoordigd - kregen we door de uitlatingen van diverse raadsleden het vertrouwen terug. "Het gaat om het gezond voortbestaan van jullie verenigingen" was een veel gehoorde zin die avond. Nog geen drie weken later blijkt dat, nadat er wederom raadsbreed overleg is geweest met de wethouder, er geen millimeter is veranderd aan het voorstel en dat de gemeenteraad ook niet meer wil praten: het voorstel is niet onderhandelbaar.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u terecht bij:

Kees Swaanen, voorzitter CVBO, telefoon 06 - 53 57 70 56, email k.swaanen@upcmail.nl of bij

Miriam Termeer, adviseur CVBO, telefoon 06 - 51 51 33 53, email miriam@termeerstrategischedenkkracht.nl

Ontwikkelingen in de tijd in onderzoek naar privatisering

In februari 2011 hebben de bestuurders van negen buitensportverenigingen, onder begeleiding van onafhankelijk adviseur Miriam Termeer, de koppen bij elkaar gestoken om samen te onderzoeken hoe ze de toekomst van hun verenigingen veilig konden stellen. Met de al maar stijgende huren en het afbouwen van de gemeentelijke subsidies voorzagen de bestuurders op de middellange termijn niet te overbruggen gaten in de financiële posities van hun verenigingen.

In de loop van 2011 hebben de verenigingen via Termeer contact gezocht met de gemeente om hen inzicht te verschaffen in de plannen van de gemeente op middellange termijn, zodat de verenigingen zich konden voorbereiden op deze situatie. Dat contact heeft uiteindelijk geleid tot een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheid van privatisering. Doel van het onderzoek was om te achterhalen of privatisering een goede manier was om de continuïteit van de verenigingen te borgen én om de rol van de gemeente een meer faciliterende te laten zijn, inclusief het realiseren van de bezuinigingsopgave van de raad van € 200.000 in 2014 tot € 250.000 vanaf 2015.

In januari 2012 hebben de negen buitensportverenigingen (voetbalverenigingen De Bocht '80, Beerse Boys, Spoordonkse Boys en Oirschot Vooruit, tennisverenigingen Fidote en TCO, Hockeyclub Oirschot, Atletiekvereniging Oirschot én Korfbalvereniging Spoordonkse Girls) samen de Coöperatieve Verenging Buitensport Oirschot opgericht. Daarmee is de start gemaakt van een langjarige constructieve samenwerking tussen de genoemde verenigingen.

In februari 2012 heeft de raad het onderzoek goedgekeurd en de maand er na is het van start gegaan. Gedurende anderhalf jaar heeft er een schouw plaatsgevonden van alle accommodaties, hebben gemeente en verenigingen een ongelofelijke berg aan (financiële) gegevens opgelepeld, is er gesproken over normeringen voor afschrijving, onderhoud van zowel velden, banen als kleedaccommodaties en hebben de verenigingen hun huiswerk gedaan in de plannenmakerij voor hun toekomstige geprivatiseerde vereniging.

Resultaat van dit proces was gezamenlijke overeenstemming dat privatisering een goede mogelijkheid was om de in de startnotitie genoemde doelstellingen te realiseren. De gemeente zou terugtreden en de verenigingen zouden alle verantwoordelijkheden overnemen. Om dit te kunnen werden de volgende afspraken gemaakt:

   Alle accommodaties worden door de gemeente op het niveau van een 7 gebracht.

   Alle reserveringen die de gemeente had moeten doen voor het groot onderhoud en de vervanging van accommodaties worden 'meegegeven' aan de verenigingen, zodat zij de toekomstige vervangingen ook kunnen realiseren.

   De gemeente zal de verenigingen in staat stellen om naar de nieuwe geprivatiseerde vorm toe te groeien Hiervoor is een termijn afgesproken van 5 jaren.

Een paar maanden geleden was het tijd om écht te starten met de onderhandelingen. Wethouder Evers gaf aan dat hij overleg nodig had met de gemeenteraad om zijn onderhandelingsruimte te bepalen. Dat resulteerde dus in het niet onderhandelbare voorstel van de gemeente en daarmee het einde van het privatiseringsproces.

 

Bedankt voor het bekijken van de Club Webware demo - Kom snel terug.


Ogenblik a.u.b. ...