Home

U bent hier: Home › Vereniging › Lidmaatschap › Informatie lidmaatschap

Informatie lidmaatschap

De TCO Ledenadministratie
T.C.O. is een vereniging van ongeveer 500 leden. We beschikken over 8 all-weather banen, zgn. Advantage Redcourt. Deze baansoort heeft dezelfde eigenschappen als het bekendere Smashcourt.

Er is dus nog volop ruimte voor extra leden om een balletje te kunnen slaan. T.C.O. kent dan ook geen wachtlijst.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de ledenadministratie:

Loek Kuperus
Het Bovenwiel 2
5688 SE Oirschot
e-mail:
tel: 0499 550088

Lid worden
Men kan lid worden door het digitale aanmeldingsformulier in te vullen. Deze dient volledig ingevuld te worden. In het formulier kan een pasfoto worden ingeladen. Een digitale pasfoto moet van goede kwaliteit zijn, formaat 3 x 4 en minimaal 300 x 400 pixels. Desgewenst kun je een echte pasfoto, voorzien van naam en geboortedatum, inleveren bij de ledenadministratie.

Het is ook mogelijk het inschrijfformulier af te drukken (klik hier) en ingevuld, voorzien van een pasfoto, in te leveren bij de ledenadministratie.

De contributie
De jaarcontributie van T.C.O. is als volgt (TCO kent geen inschrijfgeld!!):

Junioren               €   65       Geldt t/m het jaar waarin men 17 wordt
Jonge senioren     €   65       Geldt t/m het jaar waarin men 22 wordt
Overige senioren   € 130

Op de contributie wordt korting gegeven indien meer dan 2 personen uit een gezin lid zijn. Het 3e, 4e etc. lid uit een gezin krijgen na aanvraag € 10,00 korting op de contributie. De gezinskorting geldt alleen voor hele contributiejaren. TCO kent geen korting voor studenten.

Wordt men in de loop van een verenigingsjaar lid, dan betaalt men vanaf het 3e kwartaal (juli) de helft van de jaarcontributie en vanaf het 4e kwartaal (oktober) een kwart van de jaarcontributie (met een minimum van € 17,50).

opm. Opzeggen van het lidmaatschap voor een bepaald jaar moet worden gedaan vóór 1 januari van het betreffende jaar. Zie ook deze pagina.

Contributies en overige bijdragen (training, competitiegeld) worden geïnd via automatische incasso.

Rustend lidmaatschap
T.C.O. biedt tevens de mogelijkheid van een rustend lidmaatschap. Een rustend lid betaalt € 20 per jaar.

Men is als rustend lid gedurende het volledige kalenderjaar geen lid van de KNLTB en ontvangt derhalve ook geen tennispasje.

En verder
Als je lid wordt krijg je een KNLTB tennispasje, waarop ook de pasfoto is afgedrukt. Dit tennispasje is nodig voor het spelen van toernooien en competitie en dient tevens voor de toegang op de banen van T.C.O. In de serre bij het sportcentrum, ook toegankelijk met het pasje, hangt het afhangsysteem.

Ieder jaar krijg je een nieuw pasje. Dit kun je in de maand maart afhalen. Via de website en de slice wordt bekend gemaakt wanneer dit kan. Er wordt plm. 3x de gelegenheid hiervoor gegeven. Kom s.v.p. je pasje dan ook halen, want daarna is er geen mogelijkheid meer en bezorg je de ledenadministratie extra werk. Let op: de pasjes komen niet achter de bar van de Kemmer te liggen!

Ook is het mogelijk om met een introducé te gaan tennissen. Zie hiervoor deze pagina.

Bedankt voor het bekijken van de Club Webware demo - Kom snel terug.


Ogenblik a.u.b. ...