ALV 9 maart 2020

09 februari 2020

De ALV staat gepland op 9 maart en begint om 20.30 uur bij de Kemmer. Je bent vanaf 20.15 uur welkom! De agenda is als volgt:

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling notulen ALV 2019
 • Flash back: financiën 2019
 • Kascommissie
 • Vragen / opmerkingen over 2019
 • Bestuursverkiezing
 • Flash forward: TCO in 2020
 • Begroting 2020
 • Overige voorstellen door de vergadering
 • Vragen
 • Borrel

We hopen je op 9 maart te zien!

Nieuwscategorieën