Bespeelbaarheid banen bij winters weer

22 januari 2019


Ondanks dat onze tennisbanen alle seizoenen bespeelbaar zijn, is er een aantal uitzonderingen. Kort gezegd kan je niet spelen wanneer er een ijslaag(je) op de baan ligt. Niet alleen is dat gevaarlijk voor de spelers, het is ook slecht voor de banen. Om duidelijkheid te geven over de winterse omstandigheden waarin je wel en niet mag spelen, staat hieronder een aantal situaties omschreven.

Let op! Soms mag de baan (technisch gezien) bespeeld worden, maar is het niet verstandig om dit te doen. Controleer altijd of de baan niet te glad is om te voorkomen dat spelers uitglijden en zich blesseren of bezeren. Tijdens de training zal de trainer, in overleg met de technische commissie, bepalen of de banen bespeelbaar zijn.
 
Wel spelen
  •  Droge vorst: de tennisbaan kan iets harder aanvoelen, maar is bespelen is geen probleem.
  •  Rijp: rijp is witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van waterdamp in de lucht. Bij rijp mogen de banen bespeeld worden.
Niet spelen
  •  IJzel: ijzel is regen die bevriest zodra het in aanraking komt met een bevroren oppervlak. Dit zorgt voor een ijslaag op de banen. Niet alleen worden de banen dan te glad om op te spelen, maar het is ook schadelijk voor de banen.
  •  Sneeuw: wanneer er sneeuw op de baan ligt mag er niet getennist worden, omdat je de sneeuw dan in de mat trapt en dan kan er een ijslaag ontstaan.
  •  Opdooi: wanneer het dooit en het dooiwater kan niet weg, dan kan er een ijslaag ontstaan. Door de ijslaag kan het water niet weg. Wanneer er water op de baan blijft liggen, mag er niet gespeeld worden. Wanneer er geen water op de baan staat en de baan is verder droog en schoon, kan er wel weer gespeeld worden

Nieuwscategorieën