Terugkoppeling brainstorm park

11 juni 2019


1.  Resultaten enquête    
Er hebben 82 mensen gereageerd in mooie mix van leeftijdscategorieën. Daarnaast zijn er keuze opties ongevuld voor het toekomstig gebruik van de oude gravelbanen. Op de afbeelding kun je zien wat hier is uitgekomen.  


Enquête
Natuur = 8,6 %
Terras = 40,7%
Padel = 49,4 %
Speelvlakte = 18,5%
Miniveld = 27,2%
Oefenmuur = 24,7 %  

Suggesties:
-Gebruik door Atletiekvereniging
-Extra tennisbanen en padel
-Eigen clubhuis -Beachzand
-Verhoogd terras        

2.  Resultaten brainstormavond
Tijdens de brainstormavond hebben we iedereen gevraagd om alle ideeën op geeltjes te schrijven en daarbij ook te bedenken wat we nodig zouden hebben om het idee te realiseren. Alle ideeën hebben we verzameld en daarna in categorieën geplaatst. Hieruit zijn de volgende categorieën ontstaan:

- Miniveld/speeltuin/jeugd
- Padel
- Tennisbanen
- Clubhuis
- Groen/zitjes/energie

De ideeën die bij deze categorieën horen zijn bijvoorbeeld: Sfeerverlichting op het terras; parasols voor naast de baan; betere (overdekte) fietsenstalling etc. etc. Sommige ideeën zijn redelijk makkelijk te verwezenlijken: de quick wins. Andere vergen meer voorbereiding en tevens financiële middelen, dat zijn de lange termijn doelen.    

3.  En nu? Acties die we uitzetten.
We willen de focus leggen op de twee genoemde punten: quick wins en lange termijn.  

Lange termijn
1. PADEL
Zoals uit de enquête blijkt is een groot deel van de leden zeer geïnteresseerd in Padel. We hebben er de fysieke ruimte voor op het tennispark en het zou een mooie toevoeging kunnen zijn aan onze vereniging. We zoeken een groep van 3 a 4 personen die de Padel-kar willen gaan trekken. Dat houdt in: uitzoeken wat het kost; wat de sponsormogelijkheden zijn; welke abonnementsvormen erbij kunnen horen; wat de onderhoudskosten zijn; welke competities er lopen om bij aan te sluiten; hoe we omgaan met Padel trainingen; Gaan we materialen verhuren zoals padel rackets; hoe werkt het afhangsysteem; hoe gaan we het financieren.  

2. PARK IN EIGEN BEHEER
Iets wat alle jaren speelt is de kwestie van privatisering. Het bestuur onderzoekt nog steeds de mogelijkheden bij de gemeente om het tennispark in eigen beheer te krijgen. Er zijn nog allerlei scenario’s denkbaar. We denken dat een vorm van privatiseren een enorme boost zou kunnen geven aan de technische staat van het park en ook de club en onze leden meer (creatieve) vrijheid geeft om de club aantrekkelijker te maken.    

Quick wins 
De quick wins zijn alle acties waar we eigenlijk al direct mee aan de slag willen gaan. Het zijn allemaal acties die vooral kunnen realiseren met het principe: ‘vele handen maken licht werk’ en iedereen die daarnaast nog materieel en materiaal beschikbaar wil stellen. Ook de gezelligheid mag niet ontbreken.   De acties: - Groen opruimen op en rondom de oude gravelbanen. - Hekken  en oude baanmaterialen verwijderen en afvoeren - Miniveldje aanleggen op de oude gravelbaan. - Grote heg snoeien - Vaste BBQ bouwen - Eigen muziek; spotify voor TCO met eigen playlist in serre/terras - Bankjes naast de banen opknappen - Nieuwe klok - Sfeerverlichting -…      

Doe je mee? 
We denken dat we het TCO tennispark samen een stuk mooier en gezelliger kunnen maken door aan de slag te gaan met de goede ideeën die we samen bedacht hebben. Als je ideeën en/of spullen hebt om bovenstaande acties uit te kunnen voeren, neem dan even contact op met Anke of Maurice via [email protected] We gaan één of meerdere dagen plannen deze zomer waarin we samen aan de slag willen gaan, dus meld je aan zodra de data bekend zijn en help mee!

Nieuwscategorieën