Update technische staat tennisbanen

09 februari 2020


De afgelopen weken krijgen we regelmatig vragen over het onderhoud van de tennisbanen en vooral waarom er steeds zoveel en zolang plassen op de baan blijven staan.

Na de zomer is door de gemeente groot onderhoud gepleegd en is er nieuwe infill op alle banen gelegd. Dit geeft in principe een beter ‘’gravel’’-effect aan de banen. Sinds de nattere periode in het najaar hebben we ook gemerkt dat de waterdoorlatendheid verslechterd is, met name op de voorste banen. De afgelopen maanden hebben we veelvuldig bij de gemeente aangeklopt, na een lange mailwisseling en een brief aan de wethouder heeft er afgelopen week eindelijk een gesprek plaatsgevonden. De gemeente heeft een aantal dingen gedaan, waaronder de afwateringssloot schoongemaakt en de drainage gecontroleerd. Dit is allemaal in orde maar het probleem is nog niet opgelost. Er wordt nu nader onderzocht wat het probleem kan zijn, daarna volgt actie om het op te lossen.

Wat betreft het baanonderhoud staan baan 1 en 2 op de planning in 2021 om de toplaag te vervangen. Wanneer dit precies gebeurt in 2021 wordt in overleg met TCO gepland.Het jaar daarop staan baan 3 en 4 op de planning. De overige banen zijn afhankelijk van de slijtage, deze wordt regelmatig door de KNLTB gemeten in opdracht van TCO.

We hopen dat de gemeente wat voortvarender omgaat met onze vragen vanaf nu. Er staan daarnaast de komende tijd ook nog gesprekken gepland over het nieuwe subsidie/huur/onderhoudsbeleid van de gemeente en de mogelijkheden van privatisering voor TCO. Als je hier meer over wilt weten, klop dan even bij ons aan of kom naar de ALV op 9 maart! 

Namens het bestuur

Nieuwscategorieën