Bestuur

Bestuur

Het huidige bestuur van TCO bestaat uit zeven bestuursleden die allen een eigen focusgebied hebben:

  • Voorzitter (algemene zaken) – Leo Endeveld
  • Penningmeester – Richard Smal
  • Secretaris en parkbeheer – Harry Sauer
  • Jeugd – Helmus Verouden
  • Padel – Nic Hagemeijer
  • Toernooien, sponsoring en communicatie – Lotte Scheepens
  • Events en algemene zaken – Denise Stoof

Zij zijn tevens de teamcoördinatoren. Het bestuur komt tussen de 8 tot 10 keer per jaar samen voor een vergadering.

Het bestuur is sinds de ALV van 21 maart 2023 weer op volle sterkte, maar als (algemeen) bestuurslid ben je altijd welkom, meld je aan via [email protected]