Vrijwilligers & bijzondere leden

Vrijwilligers zijn essentieel voor een vereniging, zo ook voor ons. Ze zeggen wel eens dat vele handen licht werk maken. En dat is ook zo. Daarom hebben we de filosofie dat we allemaal een taak op ons moeten nemen. Groot of klein. Dat komt terug in ons vrijwilligersbeleid. 

Vrijwilligersbeleid
We hebben een overzicht gemaakt van heel veel vrijwilligerstaken. Deze lijst vind je hier. We willen je vragen de lijst in te vullen en aan te geven wat jij voor TCO wil doen. Er zitten grotere en kleinere takken in, echt alle handjes helpen! Als je zelf een idee hebt die nog niet op de lijst staat, kun je die natuurlijk toevoegen.

We zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilligerscoördinator. Wil jij dit doen? Dan horen we dat graag ([email protected])!  De vrijwilligerscoördinator:

  • Heeft inzicht in welke leden zich hebben gemeld als vrijwilliger en wat zij zouden willen doen. 
  • Koppelt de vrijwilliger aan de juiste personen.
  • Kan hulp bieden om een vrijwilliger te vinden voor een activiteit. 
Het laatstgenoemde punt betekent echter niet dat de vrijwilligerscoördinator alleen verantwoordelijk is om een vrijwilliger aan een activiteit te koppelen. Dus ben je op zoek naar een vrijwilliger vanuit je commissie of projectgroep, dan kan de vrijwilligerscoördinator je daarbij helpen. Je kunt allereerst checken bij hem of er een lid is die heeft aangegeven bij een dergelijke activiteit te willen helpen. Als dat niet zo is, ga je eerst zelf kijken of je iemand kunt benaderen. Als dat niet lukt, dan kun je de vrijwilligerscoördinator om hulp vragen. Het is wel belangrijk dat je daarbij zoveel mogelijk informatie deelt (tijd, datum, inschatting voorbereidingstijd, aantal personen, etc). 
 
Mocht je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, kun je hiervoor terecht bij het bestuur of rechtstreeks vrijwilligers@tenniscluboirschot.nl
 

Carel & Theo zetten zich in 2017 spontaan in om het park op te ruimen.

Onze vrijwilligers zetten we ieder jaar in het zonnetje. Maar er zijn ook leden die zich, in het verleden of op dit moment, met hart en ziel inzetten voor de vereniging. Deze leden hebben een titel verdiend. Erelid of lid van verdienste. Belangrijke mensen voor onze vereniging die ook hier een plekje verdienen. 

Ereleden

Frans Baeten († 09-11-2011)   
Henk Zeeuwen († 29-04-2015)  
J. van Tiel  
Jan Koonings  
Arno Straalman  
Piet van Esch  
Joyce Zeeuwen  
Annemiek van Vroonhoven  

 

Leden van verdienste 

Flip Ophof († 01-01-2019)  
Margret Smits  
Theo van der Sommen   

In dit document staat aangegeven wanneer je in aanmerking komt voor TCO lid van het jaar, lid van verdienste of erelid.