Contributie

De contributie
Bij TCO betaal je geen inschrijfgeld. Je betaalt dus alleen contributie. En die is als volgt opgebouwd: 

Junioren 300 euro (alle competities, trainingen en activiteiten zijn hierbij inbegrepen) Geldt t/m het jaar dat je 17 wordt 
Jonge senioren 100 euro Geldt vanaf het jaar dat je 16 wordt t/m het jaar dat je 22 wordt
Senioren 165 euro  Vanaf het jaar dat je 23 wordt
Zomer Challenge abonnement 60 euro Drie maanden tennissen voor 60 euro: juli, augustus en september
Competitielidmaatschap 50 euro Dit bedrag geldt per competitie die je meedoet, dus voorjaar, zomer, najaar of winter *

 

* Vanaf het voorjaar van 2024 is het bij TCO ook mogelijk om competitielid te worden. Het competitielidmaatschap is bedoeld om niet-voltallige competitieteams bestaande uit leden van TC Oirschot te kunnen aanvullen met spelers die al lid zijn van een andere vereniging, zodat deze teams toch kunnen deelnemen aan de competitie. Onder competitielidmaatschap wordt verstaan een in tijdsduur beperkt lidmaatschap dat recht geeft op deelname aan wedstrijden in één KNLTB-competitie bij TC Oirschot. Voor het competitielidmaatschap gelden de volgende voorwaarden:

  • Een regulier knltb-lidmaatschap elders met bondsnummer is verplicht.
  • Je wordt competitielid (CL) per competitie dus voorjaar, zomer, najaar of winter.
  • Kosten bedragen € 50 per competitie voor een senior en € 30 euro voor een junior, plus de bijdrage die je betaalt als team.
  • In de competitieperiode (van 1 week voor aanvang van de competitie t/m de laatste speel/inhaaldag van de competitie) mag je vrij gebruik maken van de tennisbanen met uitzondering van de trainingen.
  • Als competitielid ben je vrijgesteld van (bar)diensten.
  • Competitielidmaatschappen mogen uitsluitend op competitiedagen dat er geen uitloting van teams plaatsvindt.
  • Een CL kan het competitielidmaatschaap elk moment laten omzetten naar een regulier lidmaatschap. In dat geval zullen de reeds betaalde kosten voor het competitielidmaatschap in mindering worden gebracht op de kosten voor het reguliere lidmaatschap, dat ingaat vanaf de start van de competitie. Dit is alleen mogelijk als er geen ledenstop is.
  • Beoordeling om te worden toegelaten als competitielid geschiedt door het bestuur.
  • In (uitzonderlijke) situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Contributies en overige bijdragen (training, competitiegeld) worden geïnd via automatische incasso. Je kunt zelf instellen op welke datum en in hoeveel termijnen het bedrag afgeschreven mag worden.

Gezinskorting

Als je met meer dan twee mensen uit je gezin lid bent, krijg je korting. Vanaf het 3e gezinslid krijg je na aanvraag 10 euro korting op de contributie. De gezinskorting geldt alleen voor hele contributiejaren. Dit geldt alleen voor seniorlidmaatschappen of een combinatie tussen senior-jeugd lidmaatschap. 

Korting jeugdpakket 
Heb je drie of meer kinderen die het jeugdpakket afnemen? Dan krijg je 10% korting op het totaalbedrag. De standaard gezinskorting (vanaf derde gezinslid 10 euro korting op contributie) vervalt dan. Deze korting geldt alleen voor hele contributiejaren. 

Rustend lidmaatschap
We kennen bij TCO voor senioren ook een rustend lidmaatschap. Een rustend lid betaalt 20 euro per jaar. Als rustend lid ben je gedurende het volledige kalenderjaar geen lid van de KNLTB. Dat is ook de reden dat je geen tennispasje ontvangt. 

Vragen of opmerkingen? 
Iets niet helemaal duidelijk? Of heb je een idee? Dan kun je dat mailen naar onze ledenadministratie. Stuur Coen een mail via [email protected].