Lidmaatschap senioren

Wil jij lid worden van TCO? Dat kan! Wij maken een onderscheid in ons lidmaatschap voor senioren en voor jonge senioren. In onderstaande tabel zie je hoe dit werkt. 

Jonge senioren 100 euro Geldt vanaf het jaar dat je 16 wordt t/m het jaar dat je 22 wordt.
Senioren 165 euro  Vanaf het jaar dat je 23 wordt
Zomer Challenge abonnement 60 euro Drie maanden tennis voor 60 euro: juli, augustus en september
Competitielidmaatschap* 50 euro Dit bedrag geldt per competitie die je meedoet, dus voorjaar, zomer, najaar of winter*

Klik hier om je aan te melden als lid van TCO. 

* Vanaf het voorjaar van 2024 is het bij TCO ook mogelijk om competitielid te worden. Het competitielidmaatschap is bedoeld om niet-voltallige competitieteams bestaande uit leden van TC Oirschot te kunnen aanvullen met spelers die al lid zijn van een andere vereniging, zodat deze teams toch kunnen deelnemen aan de competitie. Onder competitielidmaatschap wordt verstaan een in tijdsduur beperkt lidmaatschap dat recht geeft op deelname aan wedstrijden in één KNLTB-competitie bij TC Oirschot. Voor het competitielidmaatschap gelden de volgende voorwaarden:

  • Een regulier knltb-lidmaatschap elders met bondsnummer is verplicht.
  • Je wordt competitielid (CL) per competitie dus voorjaar, zomer, najaar of winter.
  • Kosten bedragen € 50 per competitie voor een senior en € 30 euro voor een junior, plus de bijdrage die je betaalt als team.
  • In de competitieperiode (van 1 week voor aanvang van de competitie t/m de laatste speel/inhaaldag van de competitie) mag je vrij gebruik maken van de tennisbanen met uitzondering van de trainingen.
  • Als competitielid ben je vrijgesteld van (bar)diensten.
  • Competitielidmaatschappen mogen uitsluitend op competitiedagen dat er geen uitloting van teams plaatsvindt.
  • Een CL kan het competitielidmaatschaap elk moment laten omzetten naar een regulier lidmaatschap. In dat geval zullen de reeds betaalde kosten voor het competitielidmaatschap in mindering worden gebracht op de kosten voor het reguliere lidmaatschap, dat ingaat vanaf de start van de competitie. Dit is alleen mogelijk als er geen ledenstop is.
  • Beoordeling om te worden toegelaten als competitielid geschiedt door het bestuur.
  • In (uitzonderlijke) situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Jonge Senioren die lid worden in de loop van het jaar
Als je lid wordt in de loop van het jaar, dan betaal je na 1 juli 50 euro. 

Senioren die lid worden in de loop van het jaar
Als je lid wordt in de loop van het jaar, dan betaal je na 1 juli 82,50 euro. 

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap voor een bepaald jaar moet worden gedaan vóór 1 januari van het betreffende jaar. Opzeggen kan door hiervan melding te maken bij de ledenadministratie via e-mail ([email protected]

Te late opzeggingen
Als je na 1 januari maar voor 1 juli je lidmaatschap opzegt, betaal je € 82,50.  Het opzeggen van je lidmaatschap na 1 juli betekent dat je nog een volledig lidmaatschap betaalt voor dat jaar.

Vragen of opmerkingen? 
Iets niet helemaal duidelijk? Of heb je een idee? Dan kun je dat mailen naar onze ledenadministratie. ([email protected])